Optické skříňky a boxy

Optický box slouží k ochraně optický svárů. Optický box (nástěnný optický rozvaděč) zajistí jejich ochranu před vnějšími vlivy (mechanické poškození, neoprávněný přístup) nebo u venkovních optických rozvaděčů/ boxů ochranu před povětrnostními vlivy.