• jednoduchý tester mapy linky zkontroluje správné zapojení jednotlivých vodičů, ukáže případné nezapojené vodiče nebo vodiče ve zkratu.