Optické skříňky a boxy - Výška (Vnější výška) - 160mm

Optický box slouží k ochraně optický svárů. Optický box (nástěnný optický rozvaděč) zajistí jejich ochranu před vnějšími vlivy (mechanické poškození, neoprávněný přístup) nebo u venkovních optických rozvaděčů/ boxů ochranu před povětrnostními vlivy.