Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies.


Obchodní podmínky » Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující, je-li fyzickou osobou, uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů prodávajícím pro realizaci kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu a marketingové účely, a to k těmto osobním údajům: jméno a příjmení, adresa bydliště a/nebo místo podnikání (podnikatel), identifikační číslo (podnikatel), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, mobilní telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“). Tento souhlas poskytuje kupující na dobu neurčitou.

Vedle již uvedených osobních údajů se výše uvedený souhlas kupujícího vztahuje rovněž na data vzniklá při procházení stránek webového rozhraní generovaná pomocí analytického nástroje Google Analytics a nástroje Smartlook. Pomocí těchto online nástrojů nesbíráme vaše osobní data, jako je jméno, adresa, e-mail, ani telefon.

Kupující má právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva upravená v zákoně o ochraně osobních údajů. Kupující tímto současně dává souhlas se zasíláním obchodních sdělení na elektronický kontakt, který uvedl v rámci osobních údajů (adresa elektronické pošty). Kupující může tento souhlas zdarma kdykoli odmítnout, a to i při zasílání každého jednotlivého obchodního sdělení.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze prodávajícího. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití třetími osobami. Osobní údaje prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje předávány v rozsahu nezbytném pro doručení zboží.

Objednávka spotřebitele je po uzavření kupní smlouvy uložena u prodávajícího a kupujícímu je přístupný pouze její aktuální stav. Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.